Kontroly na místě u OP PIK



Agentura pro podnikání a inovace si vás dovoluje ve spolupráci s partnery pozvat na seminář Kontroly na místě u OP PIK.

Seminář poskytne informace o průběhu kontrol na místě u projektů z OP PIK ze strany kontrolních subjektů: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí – Auditní orgán, Finanční úřad.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 20. 5. 2019 na e-mail lenka.mareckova@mmr.cz, případně přes registrační formulář zde.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce a v programu akce.