IV. Výzva programu Partnerství znalostního transferuAgentura pro podnikání a inovace zve na seminář IV. Výzva programu Partnerství znalostního transferu.

Po ukončení semináře je možná individuální konzultace.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 22. října 2018 e-mailem na adresu: tereza.vobornikova@agentura-api.cz.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.