Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostAgentura pro podnikání a inovace Vás ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zve na Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Posluchači budou např. seznámeni s aktuálním stavem implementace operačního programu, dále budou nastíněny navrhované změny OP PIK, příprava nového programovacího období, vystoupí zástupci jednotlivých prioritních os s důrazem na právě probíhající výzvy s aktivním příjem Žádostí o podporu a v neposlední řadě zazní doporučení a shrnutí Agentury pro podnikání a inovace k hlavním aspektům výběru dodavatele.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 25. 10. 2018 e-mailem na adresu: klouckovas@mpo.cz.

Více informací včetně programu naleznete v pozvánce.