Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovacíAgentura pro podnikání a inovace Vás zve na seminář Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Cílem semináře je představit zájemcům různé formy podpory aktivit výzkumu, vývoje a inovací z evropských i národních zdrojů, zejména však z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Součástí semináře bude rovněž představení činností Ústavu pro jaderný výzkum v Řeži, vč. možnosti přibližně hodinové prohlídky prostor jaderného reaktoru.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 28. 6. 2017 prostřednictvím formuláře dostupného ZDE.

Na seminář si nezapomeňte vzít občanský průkaz, který je z bezpečnostních důvodů požadován ke kontrole při vstupu do budovy.

Více informací o semináři včetně programu naleznete v pozvánce ZDE.