Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky) – příjem žádostí ukončen

27. 05. 2020 | Články

Dne 25. 5. API řádně ukončila příjem žádostí do výzvy, která se zaměřila na pořízení nových strojů a technologií k zahájení či rozšíření stávající výroby pro začínající malé podnikatele.

Z hlediska zájmu žadatelů byla tato výzva velmi úspěšná. Požadovaná dotace 595 583 862,27 Kč v podaných 508 žádostech dvojnásobně převýšila alokaci výzvy (250 milionů korun). Řídicí orgán OP PIK – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – přislíbil navýšit alokaci výzvy tak, aby byly uspokojeny všechny kvalitní projekty, které úspěšně projdou hodnocením. Aktuálně API již vyhodnotila žádosti, které byly podány v prvních dnech zahájení příjmu a předala je MPO na ŘO.

Převažující část žadatelů jsou velikostí mikropodniky.

Zajímavý je pohled na rozmístění jednotlivých projektů. Nejvíce žadatelů je v moravských krajích Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském. Na úrovni okresů je nejvíce žadatelů z Brna, Ostravy a z Uherskohradišťska.

Kraj Počet podaných žádostí
Jihomoravský 85
Moravskoslezský 70
Zlínský 61
Středočeský 51
Olomoucký 47
Pardubický 46
Královéhradecký 33
Vysočina 29
Jihočeský 25
Plzeňský 23
Ústecký 22
Liberecký 16
Karlovarský 0

Co je poučením pro příští výzvy?

Rozhodně žadatelům doporučujeme své podnikatelské záměry předem konzultovat s místně příslušnými regionálními kancelářemi API. Častou chybou bylo špatné pochopení způsobilých výdajů dle výzvy – ne všechen dlouhodobý majetek lze totiž považovat za technologické zařízení nebo technologické vybavení provozoven.

Jedním z cílů aktivit regionálních kanceláří API bude zvýšená propagace výzvy v krajích, ve kterých byl zájem o výzvu malý. Zejména pak v kraji Karlovarském, který ačkoliv náleží mezi hospodářsky problematické regiony, a kde je tedy poskytováno bodové zhodnocení, nebyla v této výzvě podána jediná žádost o podporu.

Dalším cílem je větší zjednodušení výzvy – žádosti, povinných příloh i hodnotících kritérií výzvy tak, abychom dokázali rychle a efektivně podpořit reálné a kvalitní projekty začínajících nejmenších podnikatelů.

Další výzva programu Technologie zaměřená na malé začínající podnikatele je podle harmonogramu výzev OP PIK naplánována na říjen tohoto roku, s příjmem žádostí od prosince 2020 až do května 2021.