;

Vylnění údajů do kolonek na kartě Subjekty projektu