;

Povinnost vyplňovat Účty subjektu a nastavit De minimis u každé rozpočtové položky