Splnění pravidla n+3 v OP PIK a vaše žádosti o platbu

07. 09. 2018 | Novinky

Vážení příjemci dotace,

abychom na konci roku 2018 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost splnili důležité pravidlo čerpání n+3[1], prosíme laskavě všechny ty z vás, kdo plánují podat žádost o platbu ještě v tomto roce, aby tak učinili nejpozději do vámi stanoveného data podání žádosti o platbu ve finančním plánu, či dříve.

Podrobnosti podání konkrétní žádosti o platbu (ŽoP) lze konzultovat s projektovým manažerem projektu, obecné dotazy k procesu podání ŽoP odpoví pracovníci Zelené linky pro programy podpory každý všední den od 9-13 hodin na čísle 800 800 777 či je možné využít ke konzultaci naše regionální kanceláře. V regionech pro vás pořádáme praktické semináře na téma ŽoP – konkrétní termíny naleznete ZDE.

Děkujeme za spolupráci.
Agentura pro podnikání a inovace

[1] Pravidlo n+3 ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to znamená, že například finanční prostředky alokované pro členský stát pro rok 2015 musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let tj. do konce roku 2018.