Slavnostní otevření SMART Innovation Center Ostrava

27. 05. 2019 | Novinky

Ve čtvrtek 23. května 2019 jsme navštívili slavnostní otevření SMART Innovation Center (SIC) Ostrava. Akce se zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Agenturu pro podnikání a inovace na akci reprezentoval tým projektových manažerů vedený Petrem Kolářem, ředitelem Sekce rozvoje podnikatelského prostředí, a také kolegyně z regionální ostravské kanceláře API.

Projekt SIC Ostrava, který aktuálně administrujeme, čerpá dotační podporu z Výzvy II – Veřejná podpora – aktivita d) programu Služby infrastruktury Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) ve výši 141,3 milionů korun, celkové způsobilé výdaje projektu činí 283 milionů. Záměrem SIC Ostrava je nejenom podpořit hospodářský rozvoj regionu, rozvoj konkurenceschopnosti a přenos výsledků výzkumu a vývoje na trh, prostřednictvím vytvoření prostředí pro podporu inovativního podnikání v oblasti technologicky orientovaných záměrů zaměřených na SMART REGIONs, ale i podpořit rozvoj užší spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti, transfer znalostí a technologií mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskými subjekty a podpořit přenos výsledků vědecké činnosti, výzkumu a inovací na trhu.

 

Na fotce zleva: Z. Šťáva, L. Kratochvílová, K. Božiková, P. Kolář, B. Dolejší, všichni API; a M. Burian, SIC Ostrava