Seznamte se s Výzvou VII programu Technologie

25. 01. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 5.12.2017 v pořadí již VII. Výzvu programu podpory Technologie, který je zaměřen na posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace.

Uvažujete o funkčním či vyšším stupni propojenosti výrobních i nevýrobních technologií při své podnikatelské činnosti? Zajímáte se o budoucnost vaší firmy z pohledu digitální transformace?

Typický projekt programu Technologie je zacílen na pořízení a propojení výrobních technologií, jakými jsou moderní stroje a zařízení a nevýrobních technologií, jakými mohou být např. technologie na měření a sledování výrobku. Výrobní technologie umožňují žadateli pořídit zařízení, která slouží k přímé produkci výrobku. Nevýrobní technologie jsou pak podpůrným nástrojem výrobních technologií, jelikož umožňují vlastní měření a sledování výrobku, manipulaci, mezioperační skladování, značení, diagnostiku, sběr a zpracování dat atp. Důležité je, aby technologie byly propojeny obousměrnou komunikací.

Výzva VII programu Technologie se oproti předchozí Výzvě IV liší především v tom, že se kromě drobných a malých podniků mohou této výzvy zúčastnit i střední podniky. U této Výzvy již neplatí regionální omezení žadatelů, mohou se účastnit MSP z celé České republiky s tradičním vyjmutím území hlavního města Prahy.

Oproti předchozím výzvám programu Technologie jsou odlišně definovány způsobilé výdaje, které na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % z investičních výdajů na nevýrobní technologie. Z celkových způsobilých výdajů projektu mohou být výdaje na výrobní technologie 33,3 procent.

Dotace ze způsobilých výdajů činí 35 % pro střední podniky a 45 % pro malé podniky, přičemž minimální výše dotace projektu činí 1 mil. Kč a max. částka dotace 20 mil. Kč.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příloha č. 3 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.