Seznamte se s Výzvou VI programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

12. 01. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 19.12.2017 v pořadí již VI. Výzvu programu podpory Inovace, která je zaměřena na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

Jste malým nebo středním podnikem, veřejnou výzkumnou institucí nebo vysokou školou a chcete posílit svoji inovační výkonnost a konkurenceschopnost prostřednictvím ochrany práv duševního vlastnictví? Zvažujete ochranu průmyslového vlastnictví v České republice a/nebo v zahraničí ve formě zveřejnění přihlášky vynálezů či udělení patentů, ochranných známek, užitných vzorů nebo průmyslových vzorů?

Typický projekt je zaměřen na získávání ochrany práv průmyslového vlastnictví. Jedná se například o udělení průmyslového vzoru pro nový designérský vzhled výrobku.

VI. Výzva programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví se oproti předchozím výzvám liší především ve výši minimální hodnoty dotace na projekt. Nyní je stanovena na 100 tis. Kč. Ve výzvě není omezen počet podaných žádostí na jednoho žadatele o podporu, avšak zároveň není možné podat více žádostí o podporu na ochranu práv průmyslového vlastnictví vztahujících se ke stejnému technickému, designovému či grafickému řešení.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provedou Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část a Příručka pro žadatele a příjemce z OP PIK.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.