Seznamte se s Výzvou V programu Aplikace – Clean Sky 2

07. 02. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 1.12.2017 v pořadí již V. Výzvu programu Aplikace, která je zaměřena na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního dopravního letectví. Výzva tak podporuje získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

Podnikáte výhradně nebo částečně v leteckém průmyslu? Jsou vaše vize schopny oslovit a nadchnout druhé podnikatelské subjekty? Uvítali byste finanční prostředky na realizaci výzkumně vývojové činnosti a máte dostatečné kapacity zrealizovat projekt do tří let?

Typický projekt programu Aplikace je zaměřen na výzkum a vývoj například nového leteckého šestiválcového motoru s cílem snížení produkce spalin při letu.

Výzva V programu Aplikace- Clean Sky 2 se oproti předchozím výzvám liší především v povinné vazbě na výzkumnou iniciativu Evropské komise s názvem „Clean Sky 2 Joint Undertaking“ a tím, že je možné podat pouze jeden projekt v rámci konsorcia splňujícího podmínky pro účinnou spolupráci. Podporu pro velké podniky lze tedy poskytnout pouze za předpokladu, že jejich projekt bude realizován v přímé spolupráci s malými a středními podniky s podmínkou 30% účasti MSP na celkovém rozpočtu, nebo 20% podílem MSP při současném minimálním podílu 10 % organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příloha č. 6 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.