Seznamte se s Výzvou III programu Úspory energie

30. 11. 2017 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 1. 11. 2017 v pořadí již III. Výzvu programu podpory Úspory energie, který je zaměřen na ty podnikatelské subjekty, které si uvědomují nutnost snížení energetické náročnosti v rámci své podnikatelské činnosti.

Je snížení nákladů za spotřebu energií nezbytné pro vaše další podnikání? Uvažujete o dlouhodobě přínosné investici? Aktivně se zajímáte o efektivní zhodnocení vašeho dlouhodobého majetku? Uvažujete o pořízení OZE (př. fotovoltaika, tepelné čerpadlo)? Kladete ve svém rozhodování důraz na environmentální hledisko?

Typický projekt programu Úspory energie je zaměřen na snižování energetické náročnosti budov. Zahrnuje zateplení obálky budovy včetně střechy, výměnu otvorových výplní a doplňkové tepelné izolace, např. stropů, podlah. V mnoha případech dochází zároveň k výměně vlastního zdroje vytápění, na který je navázána rekonstrukce rozvodů tepla po budově. Často jsou také rekonstruovány rozvody elektřiny tam, kde dochází k výměně osvětlení. Nezřídka kdy jsou projekty také zaměřeny na nákup i instalaci OZE, jsou pořizovány fotovoltaické a solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu atp. Samostatnou skupinu tvoří projekty, které cílí na výměnu zastaralých výrobních strojů a technologií za moderní a energeticky efektivnější zařízení.

Výzva III programu Úspory energie se oproti předchozím výzvám liší především výší alokace určené pro velké podniky, které mohou čerpat až 60% podíl z celkové alokace na Výzvu III. Oproti předchozí výzvě lze v rámci samostatného opatření, bez nutnosti začlenění do komplexního projektu, investovat do zavádění a modernizace systémů měření a regulace. Přibyla i nová podporovaná aktivita, a to instalace zařízení na akumulaci elektrické energie.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příloha č. 5 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část .

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.