Seznamte se s Výzvou III programu Smart Grids I

06. 12. 2017 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 1. 11. 2017 v pořadí již III. Výzvu programu podpory Smart Grids I, který je zaměřen na ty podnikatelské subjekty, které si uvědomují nutnost pořízení inteligentních technologických celků či zařízení do svých distribučních sítí za účelem modernizace, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektrické energie.

Potřebujete zvýšit bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie ve vaší distribuční soustavě? Máte při zvyšujících nárocích na kvalitu dodávek elektrické energie stále zastaralé prvky v lokální distribuční soustavě? Trápí vás nutnost pořízení dálkově ovládaných a plně automatizovaných prvků? Chcete mít okamžitý přehled dat ze všech částí vaší distribuční sítě? Je vaším cílem snižovat vzniklé netechnické ztráty?

Typický projekt programu Smart Grids I je zaměřen na modernizaci distribuční sítě pomocí zavádění nových inteligentních prvků. Nejčastěji se tak jedná o instalaci dálkově ovládaných distribučních stanic vysokého a nízkého napětí, instalaci automatizovaně řízených spínacích a monitorovacích prvků (úsekové odpínače a vypínače). Avšak lze také podpořit instalaci různých prvků regulace napětí, akumulačních systémů s cílem snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.

Inteligentní sítě podporují pořízení moderních technologií zajišťujících efektivní komunikaci v síti. Nejčastěji se pak jedná o komunikační řídící jednotky na dálkové ovládání, různé indikátory poruchových proudů, datové koncentrátory, routery, upgrade ICT systémů, pořízení SW infrastruktury pro sběr a vyhodnocování dat z měření spotřeby elektrické energie.

Inteligentní sítě vyžadují i technickou modernizaci dispečinku zahrnující vybudování nových datových bilančních center. Neméně zajímavou a taktéž podporovanou činnosti je i možnost zabudování smart metering infrastruktury do vaší sítě.

Výzva III programu Smart Grids I se oproti předchozím výzvám liší především ve výši alokace na danou výzvu, která má o 100 % vyšší alokované výdaje na komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách. U všech ostatních výdajů byla alokace zvýšena o 50 %.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příloha č. 6 – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.