Seznamte se s Výzvou III programu Inovační vouchery

11. 01. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 29.12.2017 v pořadí již III. Výzvu programu podpory Inovační vouchery, který je zaměřen na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Řešíte ve firmě problém na poli sdílení poznatků, se kterým si nedokážete sami poradit? Potřebujete například něco změřit nebo vypočítat od organizace pro výzkum a šíření znalostí nebo od akreditované laboratoře? Chcete inovovat/optimalizovat výrobu vašich produktů? Máte zájem o návrh nových technologických postupů implementovaných ve vaší firmě?

Typický projekt programu Inovační vouchery je zaměřen na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Výzva III programu Inovační vouchery se oproti předchozím výzvám liší především v době realizace projektu, která nesmí překročit 1 rok od data přijatelnosti projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30.12.2019. Alokace pro tuto výzvu je 100 mil. Kč.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příručka pro žadatele.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.