Seznamte se s Výzvou II programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

10. 01. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 21. 12. 2017 v pořadí již II. Výzvu programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, který je zaměřen na ty podnikatelské subjekty, které si uvědomují nutnost snížení energetické náročnosti a úspory konečné spotřeby energie v rámci své podnikatelské činnosti.

Považujete za důležité snižovat náklady za energii? Máte v plánu zhodnotit váš majetek? Kladete důraz na environmentální aspekty podnikání? Chcete být více energeticky nezávislí nebo dokonce soběstační?

Typický projekt programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu je zaměřen na instalaci fotovoltaických (FV) panelů. FV panely bývají doplněny zařízením na akumulaci vyrobené energie, jež představují bateriové systémy. Lze však kombinovat i jiné druhy akumulace. Kompletní technologie je umísťována na obálku budovy či více budov v rámci podnikatelského areálu. Vyrobená energie primárně slouží k okamžité spotřebě daného subjektu.

Výzva II programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu se oproti předchozí výzvě liší především v celkové alokaci, jež je určena pro velké podniky. Z celkové alokace této výzvy je pro velké podniky vyčleněn až 60% podíl. Oproti předchozí výzvě je nyní způsobilým výdajem kompletní Projektová dokumentace i Energetický posudek, kdy na obojí je poskytována podpora v režimu de minimis. Tato výzva umožňuje předat do distribuční/přenosové soustavy až 30 % z celkového vyrobeného množství elektrické energie.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příloha č. 5 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.