Seznamte se: Vysokorychlostní internet

24. 04. 2017 | Články

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. března 2017 Výzvu I programu podpory Vysokorychlostní internet. Celková alokace této výzvy je 11,55 miliardy korun. Příjem žádostí o podporu bude probíhat minimálně po dobu pěti měsíců.

Cílem programu je rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu – tzv. přístupové sítě nové generace – do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi. Tato nová infrastruktura umožní spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací, přičemž přenosová rychlost stahování dat (download) by měla do roku 2020 reálně dosahovat alespoň 30 Mbit/s (zejména v případě použití modernizované infrastruktury). Bude-li infrastruktura budována, resp. modernizována po roce 2020, pak by rychlost měla dosahovat 100 Mbit/s. Program má zároveň pomoci zvyšovat konkurenceschopnost a zaměstnanost ve venkovském prostoru, usnadnit rozvoj podnikání a zlepšit přístup ke službám státu a životní podmínky. Lokality, které mohou být předmětem podpory (tzv. bílá místa), identifikoval nezávislý sektorový regulační úřad, Český telekomunikační úřad. Seznam bílých míst sdružených do tzv. intervenčních oblastí je k dispozici jako příloha Výzvy I.

Žadatelem může být podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě.

Dotace je poskytována ve výši od 1 milionu do 200 milionů korun a míra podpory činí 75 procent způsobilých výdajů. Těmi jsou mimo jiné investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury, vybudování sítí nové generace a stavební a inženýrské práce související s touto infrastrukturou.

Text Výzvy I programu Vysokorychlostní internet a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.