Seznamte se: Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

13. 07. 2017 | Články

V pátek 16. června 2017 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena Výzva I programu Úspory energie –  Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Výzva je směřována na ty podnikatelské subjekty, které si uvědomují nutnost snížení energetické náročnosti v rámci své podnikatelské činnosti a mají zájem o využití obnovitelného zdroje energie, jímž je v tomto případě energie ze slunce.

Hlavní aktivitou je instalace fotovoltaických panelů, které mohou být doplněny o instalaci akumulačního zařízení ve formě baterií, k ukládání vyrobené energie. Tato Výzva je kolová a disponuje celkovou alokací dvě miliardy korun.

Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému pro jeden projekt může být 1 MWp. Projekty nesmí být financovány provozní podporou obnovitelných zdrojů energie a až 20 procent z objemu vyrobené energie může být dodáno do přenosové nebo distribuční soustavy.

Jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat až patnáct žádostí o podporu.

Nejsou podporovány náklady na zpracování energetického posudku.

Podpora je poskytována ve výši 80 procent pro malý podnik, 70 procent pro střední podnik a 60 procent pro velké podniky.

Žádosti o podporu mohou žadatelé podávat prostřednictvím systému IS KP14+ od 16. června 2017 do 16. října 2017.

Text Výzvy I programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.