Seznamte se: Technologie

05. 12. 2016 | Články

V pátek 11. listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Výzvu IV dotačního programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento program je zaměřen na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých podniků a napomáhá k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Ve Výzvě III bylo podáno 1 002 žádostí o podporu, které představovaly téměř čtyřnásobné převýšení plánované alokace finančních prostředků na tuto Výzvu. Z tohoto důvodu byla alokace zvýšena na dvojnásobek, na částku 3 miliardy korun, přesto bylo možné doporučit ke schválení jen necelou polovinu žadatelů o dotaci.

V rámci Výzvy IV lze poskytnout dotaci na náklady k pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Aktuální Výzva IV obsahuje několik změn. Je určena pouze pro malé podnikatele, kteří musí mít k termínu podání Žádosti o podporu uzavřena poslední tři účetní období. Došlo též k výrazné redukci podporovaných ekonomických aktivit podle CZ – NACE. Projekt musí být realizován pouze v regionech uvedených v příloze Výzvy IV programu, přičemž rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele / příjemce, ale skutečné místo realizace projektu.

Příjemce dotace musí po celou pětiletou dobu udržitelnosti projektu dodržet závazné indikátory v počtu žadatelem stanovených instalovaných technologií, dále musí dodržet počet vytvořených pracovních míst a stanovenou výši tržeb za vlastní výrobky a služby po dobu udržitelnosti projektu.

Bližší informace k Výzvě IV programu Technologie OP PIK naleznete zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře API.