Seznamte se: Technologie pro začínající podniky

28. 11. 2016 | Články

Jste začínající podnikatel a chybí vám finanční prostředky na rozjezd vašeho podnikání? Právě pro vás je určena Výzva V programu Technologie. V rámci této Výzvy mohou být podpořeny záměry nových začínajících malých podnikatelů s podnikatelskou historií maximálně 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Výše dotace na projekt zůstává stejná jako ve Výzvě I, tj. 100 tisíc až 225 tisíc korun. Podpora je poskytována výhradně v režimu de minimis maximálně do výše 45 % z celkových výdajů projektu. Ty nesmí přesáhnout výši 500 tisíc korun bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 tisíc korun s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH).

Podporovány budou projekty, jejichž výstup se projeví v CZ NACE vyjmenovaných v Příloze č. 1 Výzvy.

Oproti Výzvě I dochází k několika zásadním změnám:

  • Žadatelem může být malý podnik (fyzická a právnická osoba).
  • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.
  • Žadatel má povinnost k datu ukončení realizace projektu vytvořit 1 pracovní místo a udržet jej po celou dobu udržitelnosti projektu (3 roky).
  • Povinnost žadatele do tří let od data ukončení projektu kumulativně zvýšit nárůst tržeb o 300 % oproti výši vyplacené dotace.
  • Podporovány budou projekty realizované na celém území České republiky kromě hlavního města Prahy. Projekty s místem realizace v hospodářsky postižených regionech České republiky budou v rámci hodnocení zvýhodněny 5 body (Seznam bonifikovaných okresů a ORP naleznete v Příloze č. 2 Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektu).

Výzva byla vyhlášena 11. listopadu 2016 a žádost byla v systému IS KP14+ zpřístupněna k editaci 24. listopadu 2016. Příjem Žádostí o podporu bude spuštěn 9. prosince 2016 a ukončen 28. února 2017.

Výzva bude hodnocena průběžným způsobem, tzn., že Žádosti o podporu budou vyhodnocovány v závislosti na datu jejich podání. Z tohoto důvodu budou hodnoceny jen ty Žádosti o podporu, u kterých bylo v IS KP14+ využito ruční podání (je tedy nutné zvolit typ podání „ručně“, nikoliv „automaticky“).

Veškeré informace k Výzvě V programu Technologie jsou k dispozici zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777, a to každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře.