Seznamte se: Školicí střediska

03. 11. 2016 | Články

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v minulých dnech Výzvu II dotačního programu Školicí střediska v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Výzva II navazuje na Výzvu I, jejíž faktické hodnocení ze strany poskytovatele dotace právě vrcholí a z hlediska zájmu potenciálních příjemců lze očekávat, že stejně jako v případě Výzvy I budeme počet Žádostí o podporu předaných zprostředkujícímu subjektu, Agentuře pro podnikání a inovace, počítat ve stovkách.

Alokace Výzvy II byla stanovena na 250 milionů korun, což, při maximální výši dotační podpory na jeden projekt činící 5 milionů korun, představuje reálnou podporu desítkám úspěšných projektů. Výzva byla vyhlášena 24. října 2016, přičemž hned od následujícího dne bylo možno v informačním systému zahájit faktickou přípravu projektových žádostí. Jejich příjem bude spuštěn 14. listopadu 2016 a ukončen 14. února 2017. V případě dosažení dvojnásobku alokace Výzvy II na úrovni podaných projektů může po 14 dnech dojít k předčasnému uzavření příjmu žádostí o podporu, ale reálně takto brzké uzavření ze zkušenosti nepředpokládáme. Specifickou podmínkou výzvy, respektive programu Školicí střediska, i nadále zůstává poskytování dotační podpory výhradně v režimu de minimis. Výzva je hodnocena kolovým způsobem, tedy přiznává podporu úspěšným projektům na základě počtu dosažených bodů s ohledem na dostupnou alokaci (soutěžní výzva). Oproti předchozí výzvě je příjem žádostí jednokolový, tedy odpadá povinnost předložení Předběžné žádosti a podává se pouze jedna verze Žádosti o podporu.

Nově vyhlášená výzva obsahově navazuje na výzvu předchozí a až na některé výjimky nepřináší významné změny. Mezi tyto výjimky patří například nové omezení oblasti podpory na CZ NACE 10-33 a 38 nebo nezpůsobilost výdajů na stavební práce v případech, kdy nedochází k rekonstrukci či výstavbě školicích objektů a místností ve vlastnictví žadatele. Nově bude moci žadatel získat dotační podporu pouze na stavební práce prováděné výhradně na objektech a budovách v jeho výlučném vlastnictví.  V rámci hodnocení předkládaných záměrů bude i nadále kladen důraz na školení vlastních zaměstnanců a osob pracujících v podporovaných oborech či na deklarovanou spolupráci v oblastech školení s odbornými institucemi a školami.

Veškeré informace k II. Výzvě programu Školicí střediska jsou k dispozici zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777, a to každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře.