Seznamte se se IV. Výzvou programu podpory Marketing

16. 01. 2019 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 19. 12. 2018 v pořadí již IV. Výzvu programu podpory Marketing, který je zaměřen na podporu usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.

Jste malý nebo střední podnik, který chce vyjet na zahraniční veletrhy nebo si s nimi chce rozšířit své zkušenosti? Potřebuje pomoci s financováním veletržního stánku, dopravy nebo propagačních materiálů na evropských či celosvětových výstavách?

Typický projekt programu Marketing je expanze malého či středního podniku na zahraniční trhy prostřednictvím účasti na výstavách a veletrzích.

IV. Výzva programu Marketing se oproti předchozím výzvám liší především v malé úpravě způsobilých výdajů, zrušení povinnosti soutěžení dopravy stánku nebo exponátů, povinnost dodržování transparentního balíčku a snížení doby udržitelnosti na 3 roky.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příručka pro žadatele, dostupná u Výzvy IV.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás telefonicky prostřednictvím naší bezplatné zelené linky 800 800 777 nebo osobně v našich regionálních kancelářích. Všechny konzultace poskytujeme zdarma.