Seznamte se s Výzvou X programu Technologie

08. 08. 2019 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 22.7.2019 Výzvu X programu Technologie, který je zaměřen na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace.

Jste malý nebo střední podnik s minimálně dvou letou historií? Chcete se posunout dále v digitální transformaci? Chcete pořídit nové technologie, které vám toho pomůžou docílit?

Typický projekt programu Technologie je zacílen na pořízení a propojení výrobních technologií, jakými jsou moderní stroje a zařízení, a nevýrobních technologií, jakými mohou být např. technologie na měření a sledování výrobku. Výrobní technologie umožňují žadateli pořídit zařízení, která slouží k přímé produkci výrobku. Nevýrobní technologie jsou pak podpůrným nástrojem výrobních technologií, jelikož umožňují vlastní měření a sledování výrobku, manipulaci, mezioperační skladování, značení, diagnostiku, sběr a zpracování dat atp. Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Výzva X programu Technologie se oproti předchozím výzvám liší především v odstranění poměru výrobních a nevýrobních technologií. Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provedou Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.