Seznamte se s Výzvou VI programu Spolupráce – Klastry

19. 07. 2019 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 16.7.2019 Výzvu VI programu podpory Spolupráce – Klastry, který je zaměřen na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Oslavil váš klastr první výročí svého založení nebo jste již úspěšně fungující klastr s dlouholetou historií zabývající se výzkumnými a vývojovými projekty? Rádi byste si vybudovali centrum klastru pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací? Nebo dáváte přednost internacionalizačním aktivitám či rozvoji klastru?

Typický projekt pro aktivitu Kolektivní výzkum je zaměřen na výzkum a vývoj dle daného zaměření klastru, např. plasty, textilie, nanovlákna, nábytek, dřevo a další. V rámci aktivity sdílené infrastruktury mají žadatelé nárok na vybavení svého výzkumného pracoviště. Projekty Rozvoje a Internacionalizace jsou nejčastěji zaměřeny na pořádání odborných seminářů, vzdělávání managementu klastru, účast na tuzemských i zahraničních veletrzích či zpracování marketingových a internacionalizačních strategií.

Výzva VI se oproti předchozím výzvám liší především ve dvoukolovém hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti. Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příručka zpracování Žádosti o podporu v IS KP14+.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.