Seznamte se s Výzvou VI programu Služby infrastruktury

29. 04. 2019 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 28.3.2019 Výzvu VI programu podpory Služby infrastruktury, který je zaměřen na zkvalitňování služeb inovační infrastruktury.

Jste podnik vlastnící nebo provozující inovační infrastrukturu, případně chcete se takovým podnikem stát? Chcete vybudovat/rozšířit své inovační kapacity nebo poskytovat poradenské služby MSP? Chcete zvýšit konkurenceschopnost českých firem?

Typický projekt programu podpory Služby infrastruktury je zaměřen na vznik a dovybavení vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. S tím souvisí i podpora poskytování poradenských služeb i provozu této infrastruktury.

Výzva VI programu Služby infrastruktury oproti předchozím výzvám obsahuje všechny podporované aktivity: poskytování služeb inovačním podnikům; provozování inovační infrastruktury; rozšíření prostor pořízení nového vybavení; výstavbu nové inovační infrastruktury v regionu.

Způsobilé výdaje jsou zaměřeny na nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení, dále pak stavební náklady, výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek, marketing a propagaci atd. V rámci podpory poradenských služeb se pak jedná o výdaje na osobní náklady, služby poradců a expertů včetně režijních nákladů.

Dotace na projekt je poskytována:

v případě aktivity a):

  • minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč na projekt příjemce,
  • minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP,

v případě aktivit b), c), d):

  • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce,
  • 5 – 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.