Seznamte se s Výzvou VI programu Aplikace

27. 06. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 15. 6. 2018 v pořadí již VI. Výzvu programu podpory Aplikace, který je zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

Jste úspěšně fungující malý/střední podnik s minimálně dvouletou historií a máte výzkumný/vývojový záměr s inovačním potenciálem, který byste rádi zrealizovali? Chcete realizovat projekty v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje?

Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (MSP) anebo konsorcia složená z podnikatelských subjektů (VP nebo MSP) a organizace pro výzkum a šíření znalostí, dále jen výzkumná organizace. Žadatelem však může být pouze podnikatelský subjekt, protože výzkumná organizace může do projektu vstupovat jen jako jeho partner.

Výzva VI navazuje na Výzvu IV a její zaměření tedy není oborově úzce vymezeno jako je tomu u Výzvy V Clean Sky 2. Oproti předchozím výzvám je však nově možné si nárokovat mzdové výdaje administrativních a řídících pracovníků (finanční manažer, projektový manažer, koordinátor, účetní atd.) pouze v rámci rozpočtové položky Ostatní režie.

Na rozdíl od Výzvy IV nově nemohou velké podniky žádat samostatně, ale pouze v konsorciu s malým/středním podnikem (MSP), kdy MSP musí nést minimálně 30 % výdajů z celkových způsobilých výdajů projektu. Akceptovatelný je i podíl 20 % MSP při současném minimálně 10% podílu výzkumné organizace na celkových způsobilých výdajích projektu. Toto složení konsorcia promítne žadatel do kódu intervence v Žádosti o dotaci, kde vybere kód 063, a tento výběr zdůvodní v podnikatelském záměru.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu v programu Aplikace.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.