Seznamte se s Výzvou V – Uhelné regiony programu Nemovitosti

25. 07. 2019 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 16.7.2019 v pořadí již Výzvu V programu podpory Nemovitosti, která je zaměřena výhradně na modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území.

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Nachází se tento váš objekt v některém z uhelných regionů?

Typickým projektem v této Výzvě bude komplexní rekonstrukce a revitalizace objektu typu brownfield, který není v současnosti využíván, je zdevastovaný, jeho statika je silně poškozena a jakékoli následné využití tohoto objektu není bez realizace rekonstrukce možné. V rámci projektu bude dále možné zahrnout mezi způsobilé výdaje náklady na obnovitelné zdroje energie a rekonstrukci přilehlých ploch, jež s předmětným objektem funkčně souvisí.

Výzva V – uhelné regiony programu Nemovitosti se oproti předchozí výzvě (Výzva III) liší především v rozšíření podporovaných ekonomických aktivit žadatelů a zacílení na konkrétní vybrané lokality na území České republiky. Dalším významným rozdílem jsou změny týkající se indikátoru povinného k naplnění. Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příloha č. 5 Výzvy – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část a Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.