Seznamte se s Výzvou V programu Inovace – Inovační projekt

11. 07. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 15.06.2018 v pořadí již V. Výzvu programu podpory Inovace – Inovační projekt, která je zaměřena na podporu projektů pro inovaci produktu či výrobního procesu. V dílčím plnění umožňuje také organizační inovace zaměřené na zavádění nových firemních procesů, jakými mohou být nové informační systémy, automatizované procesy zaměřené na snižování nákladů v rámci vnitropodnikových procesů, stejně jako marketingové inovace týkající se například změn designu produktu, zavádění nových prodejních kanálů atp.

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Máte k dispozici výsledky výzkumu a vývoje ve fázi funkčního prototypu?

Typický projekt programu Inovace – Inovační projekt je zaměřen na projekty, které jsou již ve fázi ukončeného výzkumu a vývoje a žadatel disponuje funkčním prototypem inovovaného produktu či procesu. Jinými slovy projekt podporuje zavádění prototypu (tj. inovované výrobky, technologie nebo služby ) do výroby a jeho následné uvádění na trh.

Výzva V programu Inovace – Inovační projekt je určena pro podniky splňující definici malých a středních podniků, oproti předchozím výzvám může být velkým podnikům poskytnuta podpora pouze v případě projektů s kódem intervence 065 (významný pozitivní dopad na životní prostředí).

Pokud zvažujete, zda je váš podnikatelský záměr vhodný do programu Inovace, doporučujeme porovnat jej s Přílohou d Výzvy – Model hodnocení a kritérii pro hodnocení a výběr projektů.

Celým podáním Žádosti o podporu vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.