Seznamte se s Výzvou IV programu Smart Grids II

23. 04. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 3.4.2018 v pořadí již Výzvu IV programu podpory Smart Grids II, který je zaměřen na posílení spolehlivosti energetické bezpečnosti a modernizaci přenosové soustavy při splnění všech technických a spolehlivostních požadavků s ohledem na inovativní postupy a efektivní využití infrastruktury soustavy.

Jste provozovatelem přenosové soustavy? Chcete posílit přenosové schopnosti mezinárodního vedení? Plánujete rekonstrukci či výstavbu nových vedení přenosové soustavy, protože například stávající výšky vašich vodičů již nevyhovují požadovaným standardům na výšku vodičů nad terénem a je nutné je modernizovat nebo transformátory dosluhují a bude nutná jejich výměna?

Typický projekt programu Smart Grids II je zaměřen na modernizaci stávajícího vedení nejčastěji pomocí výměny fázových vodičů včetně distančních trojrozpěrek, izolátorových závěsů či úpravy stožárových konstrukcí.

Výzva IV programu Smart Grids II se oproti předchozím výzvám liší především ve výši alokace na danou výzvu, která má o 80 % nižší alokované výdaje, tj. ve výši 500 mil. Kč.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provedou Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část .

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.