Seznamte se s Výzvou IV programu Smart Grids I

10. 07. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 29.6.2018 v pořadí již IV. Výzvu programu podpory Smart Grids I, který je zaměřen pořízení inteligentních technologických celků či zařízení do svých distribučních sítí za účelem modernizace, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektrické energie.

Potřebujete zvýšit bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie ve vaší distribuční soustavě? Máte při zvyšujících se nárocích na kvalitu dodávek elektrické energie stále zastaralé prvky v lokální distribuční soustavě? Trápí vás nutnost pořízení dálkově ovládaných a plně automatizovaných prvků? Chcete mít okamžitý přehled dat ze všech částí vaší distribuční sítě? Je vaším cílem snižovat vzniklé netechnické ztráty?

Typický projekt programu Smart Grids I je zaměřen na modernizaci distribuční sítě pomocí zavádění nových inteligentních prvků. Nejčastěji se tak jedná o instalaci dálkově ovládaných distribučních stanic vysokého a nízkého napětí, instalaci automatizovaně řízených spínacích a monitorovacích prvků (úsekové odpínače a vypínače). Avšak lze také podpořit instalaci různých prvků regulace napětí, akumulačních systémů s cílem snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.

Inteligentní sítě podporují pořízení moderních technologií zajišťujících efektivní komunikaci v síti. Nejčastěji se pak jedná o komunikační řídící jednotky na dálkové ovládání, různé indikátory poruchových proudů, datové koncentrátory, routery, upgrade ICT systémů, pořízení SW infrastruktury pro sběr a vyhodnocování dat z měření spotřeby elektrické energie.

Inteligentní sítě vyžadují i technickou modernizaci dispečinku zahrnující vybudování nových datových bilančních center. Neméně zajímavou a taktéž podporovanou činnosti je i možnost zabudování smart metering infrastruktury do vaší sítě.

Výzva IV programu Smart Grids I se oproti předchozím výzvám liší v systému sběru Žádostí o podporu z kolového na průběžný. A dále ve všech podporovaných aktivitách lze nyní uplatnit více míst při realizaci projektu.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příloha č. 6 – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.