Seznamte se s Výzvou IV programu Obnovitelné zdroje energie

21. 09. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 3.8.2018 v pořadí již IV. Výzvu programu podpory Obnovitelné zdroje energie, který je zaměřen na výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

Plánujete rozšířit dodávky tepla ze stávající bioplynové stanice do nových lokalit?

Zajímáte se o využití vodní energie?

Uvažujete o výstavbě či rekonstrukci zdroje tepla z biomasy?

Byla by pro váš podnik vhodná instalace kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy?

Typický projekt programu podpory Obnovitelné zdroje energie je zaměřen na instalaci zdroje na spalování biomasy, pořizování moderních kotlů s vyšší účinností. Palivo je využíváno z lokálních zdrojů. Efektem je jak snížení nákladů na vytápění, tak zlepšení kvality ovzduší v dané lokalitě.

Výzva IV programu Obnovitelné zdroje energie se oproti předchozí výzvě liší ve zkrácení doby udržitelnosti pro malé a střední podniky na 3 roky.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.