Seznamte se s Výzvou IV programu ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

06. 08. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 25. 6. 2018 v pořadí již IV. Výzvu programu podpory ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb.

Máte v plánu zřídit nebo rozšířit centrum sdílených služeb? Chcete rozšířit portfolio poskytovaných služeb, získat vyšší konkurenceschopnost a nové zákazníky? Chcete si zajistit dlouhodobý růst firmy v následujících letech?

Typický projekt programu ICT a sdílené služby je zaměřen na vybudování centra sdílených služeb (CSS) se zodpovědností za řízení, provoz a administraci definovaných podnikových funkcí. Nové centrum tak bude poskytovat služby v oblastech účetnictví, HR, správy IT a výrobních systémů, logistiky a kreativních činností pro interní i externí zákazníky.

Využíváním služeb CSS získává zákazník výhodu bezprostředního snížení nákladů, protože v čase odebírá takové služby a v takovém množství, které právě potřebuje. Navíc z principu outsourcingu vyplývá převedení odpovědnosti a rizik spojených se zajištěním vyhrazených služeb na poskytovatele.

IV. Výzva programu ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb se oproti předchozím výzvám liší především v minimální výši podpory, která se navýšila z 1 na 3 mil. Kč a změně minimálního počtu vytvořených pracovních míst na 5 pro malý podnik, 10 pro střední a 20 pro velký podnik. Přesnou definici centra sdílených služeb naleznete v Pravidlech pro žadatele – zvláštní část.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.