Seznamte se s Výzvou IV – Elektromobilita z programu Nízkouhlíkové technologie

21. 01. 2019 | Články

Na otázky odpovídá Hana Mrázková, ředitelka Odboru energetických programů a podnikatelských nemovitostí, text výzvy včetně příloh najdete ZDE.

1. Jaké firmy mohou žádat o dotaci z programu Elektromobilita?

Žádost o dotaci mohou podat společnosti, které mají buď sídlo či registrovanou provozovnu mimo území hlavního města Prahy. Velikost podniku se odráží pouze ve výši míry podpory, nikoliv jako způsobilost příjemce, žádat tedy mohou všechny podniky, malé, střední i velké. Celková alokace na tuto Výzvu je připravena ve výši 200 milionů korun, z toho velké podniky mohou vyčerpat maximálně 80 milionů.

2. Můžete žadatelům doporučit, na co si při podávání žádosti dát pozor?

Primárně je důležité mít zveřejněné účetní závěrky v příslušném rejstříku a zapsané skutečné vlastníky v registru skutečných majitelů. Bez splnění tohoto kritéria bude projekt vyřazen z dalšího hodnocení. Příjem žádostí bude ukončen 31.5.2019 a jelikož je Výzva poprvé průběžná, doporučuji zbytečně neotálet s podáním žádosti, neboť se žádosti hodnotí v pořadí, ve kterém byly zaregistrovány.

Je také nutné správně vypočítat výši způsobilých výdajů, které jsou, pro všechny kategorie vozů, dány 45 % z nabídkové ceny elektromobilu bez DPH. Pro kategorii M1 je navíc určena maximální možná cena pro stanovení způsobilých výdajů na 1 milion korun. Poté je vypočítána výše dotace dle velikosti firmy.

Pokud je součástí plánovaného projektu i pořízení neveřejné dobíjecí stanice, je nutné si opatřit vyjádření od stavebního úřadu, zda plánovaná dobíjecí stanice podléhá/nepodléhá stavebnímu povolení.

Důležité je dodržení Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK (popř. Zákona o zadávání veřejných zakázek) se zaměřením na stanovení nediskriminačních kritérií a technické specifikace a uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele a následné uveřejnění odkazu profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.

3. Jakou roli hraje v celém procesu Agentura pro podnikání a inovace (API)?

API zastupuje řídící orgán OP PIK Ministerstvo průmyslu a obchodu a zprostředkovává informace žadateli. Ke každé podané žádosti o podporu je přiřazen projektový manažer, který žádost hodnotí po formální stránce a zda obsahuje veškeré potřebné dokumenty k dalšímu věcnému hodnocení. Veškeré metodické pokyny a postupy je nutné dodržovat, proto v případě jakýkoliv nejasností, úprav či změn projektu doporučuji kontaktovat naši bezplatnou zelenou linku 800 800 777 (po – pá 9:00 – 13:00) a společně nalézt nejvhodnější řešení. Dále je možné zúčastnit se odborných seminářů pořádaných agenturou nebo kontaktovat pracovníky našich regionálních kanceláří. Všechny konzultace a semináře poskytuje API zdarma.