Seznamte se s Výzvou IV – Cestovní ruch programu Nemovitosti

23. 07. 2019 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 16.7.2019 v pořadí již Výzvu IV programu podpory Nemovitosti, která je zaměřena výhradně na modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu.

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na hotel, penzion či restauraci? Chcete rozšířit možnosti celoročního využití vašeho hotelu, penzionu či restaurace? Nachází se tento váš objekt v jednom (více) katastrálním území vyjmenovaném v Příloze č. 8 Výzvy?

Typickým projektem v této Výzvě bude komplexní rekonstrukce zchátralého hotelu (penzionu), který je v současnosti využíván, avšak je ve špatném technickém, statickém a vizuálním stavu, což je příčinou nedostatečného zájmu o tento objekt ze strany potenciální klientely. V rámci projektu bude dále možné vybavit objekt technologickými prvky (wellness prvky, bowling, venkovní hřiště aj.) tak, aby byl hotel (penzion) využitelný a atraktivní pro zájemce o ubytování celoročně.

Výzva IV – cestovní ruch programu Nemovitosti se oproti předchozím výzvám liší především ve zcela novém zaměření na podporované ekonomické činnosti žadatelů a zacílení na konkrétní vybrané lokality na území České republiky. Dalším významným rozdílem je rozšíření možných způsobilých výdajů projektu o instalace specifických technologií a změny v oblasti indikátorů povinných k naplnění. Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příloha č. 5 Výzvy – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část a Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.