Seznamte se s Výzvou III programu Spolupráce – Technologické platformy

12. 06. 2019 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 31.5.2019 v pořadí již třetí výzvu programu podpory Spolupráce – Technologické platformy, který je zaměřen na rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Jste úspěšně fungující technologická platforma (TP) s dlouhodobou historií? Nebo byla vaše platforma založena v loňském roce? Chcete získat podporu na vaše aktivity a další rozvoj?

Typický projekt programu podpory Spolupráce – Technologické platformy je zaměřen na 3 povinné aktivity, které jsou v aktuální Výzvě následující:

  • koordinační činnosti v oblasti řešení průmyslových výzev daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií
  • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými partnery nebo obdobnými strategickými partnery na evropské úrovni
  • koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů

Obvykle jsou však projekty zaměřeny také na aktualizaci strategických dokumentů platformy nebo na její marketingové činnosti.

Výzva III programu Spolupráce – Technologické platformy se oproti předchozím výzvám liší především ve zrušení několika dřívějších povinných náležitostí. Zrušili jsme kontrolu velikosti podniku, nutnost registrace oprávnění podnikání či provozovny podniku v Registru živnostenského podnikání. Dále jsme rozpočtové položky Cestovné a Materiál sloučili do položky Režijních nákladů, které si žadatel může uplatnit až do výše 15 % z rozpočtové položky Mzdy a pojistné. Zjednodušili jsme tak administraci žádostí o platbu, kdy nám již žadatelé nemusí za cestovné dokládat faktury, úhradové doklady, cestovní příkazy či zápisy ze služebních cest.

Celým podáním žádosti o podporu vás provede Příručka zpracování žádosti o podporu v IS KP14+, která bude brzy zveřejněna na našich webových stránkách.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.