Seznamte se s Výzvou III programu Nemovitosti

04. 07. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 22. 6. 2018 v pořadí již III. Výzvu programu podpory Nemovitosti, který je zaměřen na rekonstrukce zastaralých objektů typu brownfields a podobně technicky a staticky nevyhovujících budov.

Jste firma z oboru zpracovatelského průmyslu a chcete rozšířit prostor pro své podnikání? Pracujete v nevyhovujících podmínkách a prostorách? Vlastníte nevyužitý brownfield a nevíte, jak s ním efektivně naložit?

Typický projekt programu Nemovitosti je zaměřen na vyčistění, sanování, revitalizaci či přestavbu, zpevnění ploch například nevyužitého zemědělského areálu, stejně tak na nové zasíťování a plynofikaci za účelem následného zavedení výroby například zámečnických prvků a výrobků.

Výzva programu Nemovitosti se oproti předchozím výzvám liší především v obsahu výběrových kritérií. V žádosti již není bodovaným prvkem stavební povolení a minimální hranice pro akceptaci projektu podpory je pak je 70 bodů z možných 100. Výzva je kontinuální, tzn. že žádosti jsou hodnoceny průběžně tak, jak přichází.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Text Výzvy a její přílohy, zejména Příloha č. 5 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část .

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.