Seznamte se s Výzvou I programu Poradenství

06. 08. 2019 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 22.7.2019 Výzvu I programu podpory Poradenství, který je zaměřen na poskytování poradenských služeb pro MSP.

Jste malý nebo střední podnik s alespoň dvouletou historií? Plánujete zavádět certifikaci procesů či výrobků? Plánujete zpracovávat plán digitální transformace?

Typický projekt může být zaměřen na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Výstupem projektu bude certifikát.

Projekt může být zaměřen i na nákup poradenské služby zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele; výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat.

Specifikami Výzvy a celým procesem podáním Žádosti o podporu, vás provedou Pravidla pro žadatele  a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.