Seznamte se s II. Výzvou programu Proof of Concept

11. 01. 2019 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 20.12.2018 v pořadí již II. Výzvu programu podpory Proof of Concept, který je zaměřen na rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Jste podnik usilující o inovace? Hodláte ověřovat aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje? Disponujete výzkumným a vývojovým zázemím nebo spolupracujete s výzkumnými organizacemi? Jste malý nebo střední podnik?

Typickým předmětem projektu v první výzvě bylo ověření proveditelnosti nových poznatků zejména v oblasti strojírenství, dopravy a výzkumu nových materiálů. Každý projekt musel vycházet z transferu technologií mezi žadatelem a výzkumnou organizací, který určil směr celého projektu. Cílem všech projektů bylo vytvoření studie proveditelnosti, která musela od začátku pracovat s riziky technické proveditelnosti definovanými při přípravě projektu.

II. Výzva programu Proof of Concept se oproti předchozím výzvám liší především v zařazení aktivity B, která má za cíl směřovat k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provedou Příručky pro podání žádosti o podporu, dostupné v připojených souborech u Výzvy II.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás telefonicky prostřednictvím naší bezplatné zelené linky nebo osobně v některé z našich regionálních kanceláří, které najdete ve všech krajských městech České republiky. Konzultace a informační servis poskytujeme zdarma.