Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III

08. 08. 2017 | Novinky

V pátek 30. června 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzvu III programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

Pokud jde o alternativní zdroje paliv v dopravě, je elektromobilita skutečně velké téma. Spojení ekonomické výhodnosti a ekologické ohleduplnosti není jen trendem moderní doby, ale také smysluplné opatření na globální problém, kterými jsou emise z dopravy.

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Podporu lze tedy získat na pořízení elektromobilu a na pořízení nabíjecích neveřejných stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 17. července 2017 do 17. září 2017.

Výzva je kolová a model hodnocení jednokolový.

Cílovou skupinou jsou malé, střední a velké podniky. Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 procent způsobilých výdajů (dále jen ZV). Podnik střední velikosti dosahuje podpory až 65 procent ZV a velké podniky do výše 55 procent ZV.

Celková alokace Výzvy činí 60 milionů korun. Jeden ekonomický subjekt může podat maximálně deset Žádostí o podporu, minimální podpora je 50 tisíc korun a maximální do výše 5 milionů korun.

Text Výzvy III programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita a její přílohy jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace (API).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý pracovní den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují také regionální kanceláře API.