Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

18. 09. 2017 | Články

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzvu III programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 17. července do 17. listopadu 2017. Výzva je koncipována jako kolová a model hodnocení je jednokolový.

Druhotná surovina je vždy produktem lidské činnosti. Jedná se tak o materiál, který lze ve výrobním procesu použít k dalšímu zpracování, a tím dochází k nahrazení suroviny primární. Nejčastějšími typy druhotných surovin jsou sklo, papír, dřevo, plasty, dále textil, pneumatiky, stavební a demoliční odpad, autovraky, hliníkové obaly, vedlejší energetické produkty a v neposlední řadě také baterie a jiný elektroodpad.

Smyslem celé odpadní politiky tedy není chápání odpadu jako konečného produktu lidské činnosti, nýbrž jeho využití jako další suroviny. Typickým příkladem jsou plasty, kterých je několik druhů a které mají zároveň omezené možnosti recyklace. Trvalého zájmu se těší PET lahve. Politika druhotných surovin zohledňuje využití plastů pro recyklaci zejména jako náhradu primárních surovin ve výrobě nových plastů a v uplatnění obsažených energetických složek ve spalovacích procesech a ve výrobě energie nebo tepla.

V současné době je zaveden trend odpad odstraňovat, na místo toho, aby byl dále nahrazen jinou surovinou. Využití druhotných surovin pak přispívá nejen k prodloužení životního cyklu primární suroviny, ale také k využití energetického potenciálu výrobků a surovin, které by jinak byly dále nevyužitelné. Právě nízké procento využití odpadů jako druhotných surovin by mohlo posílit podnikatelské výzvy v současném zpracovatelském průmyslu.

K podporovaným aktivitám ve vyhlášené Výzvě patří:

  • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě
  • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
  • zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

Celková alokace Výzvy činí 70 milionů korun, přičemž jeden podnikatelský subjekt může v této Výzvě podat až deset Žádostí o podporu. Minimální výše podpory činí 1 milion korun, maximální výše podpory pak může být až do výše 20 milionů korun. Maximální absolutní výše dotace na jeden Podnikatelský záměr je stanovena na 50 tisíc korun.

Text Výzvy III programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a její přílohy jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace (API).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý pracovní den od 9 do 13 hod. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují také regionální kanceláře API.