Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III

21. 09. 2017 | Články

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzvu III programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 17. července do 17. října 2017.

Spolu s tím, jak se zvyšuje spotřeba elektrické energie, zvyšují se také nároky na její výrobu. Většina elektrické energie vyrobené v České republice pochází z jaderných a tepelných elektráren, nicméně ne vždy je této energie dostatek. Energie se poté buď musí nakupovat ze zahraničních sítí a díky tomu roste také její cena, nebo se stále častěji přistupuje k alternativním možnostem, např. získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů. To je ale bohužel závislé na faktorech, které nejsou lidskou silou ovlivnitelné. Energie z obnovitelných zdrojů tak může být vyrobeno nedostatečné nebo naopak nadměrné množství, než které se reálně v aktuálním čase může spotřebovat. Řešením v takových situacích může být akumulace energie.

Akumulací energie se rozumí nahromadění energie pro její pozdější využití v místě potřeby nebo v době, kdy zdroj energie není k dispozici nebo nestačí krýt aktuální spotřebu. K tomuto procesu je využíván tzv. akumulátor – technické zařízení na opakované uchovávání energie

V rámci Výzvy III – Akumulace energie není možné podpořit:

  • olověné akumulátory
  • alkalické akumulátory

Naopak k podporovaným možnostem akumulace patří:

  • projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze projektu v reálném prostředí
  • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie na bázi chemického principu či fyzikálního principu (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií)
    • chemický princip – moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra, superkapacitory, průtokové baterie…
    • fyzikální princip – setrvačníky, akumulace energie založená na stlačeném vzduchu

Celková alokace Výzvy činí 60 milionů korun. Jeden podnikatelský subjekt může podat až deset Žádostí o podporu. Minimální výše podpory činí 50 tisíc korun, maximální potom až do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

Maximální absolutní výše dotace na podnikatelský záměr je 30 tisíc korun.

Text Výzvy III programu Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie a její přílohy jsou k dispozici na webu  Agentury pro podnikání a inovace (API).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý pracovní den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují také regionální kanceláře API.