Seznamte se: Inovační vouchery

10. 07. 2017 | Články

V pátek 30. června 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Výzvu II programu podpory Inovační vouchery, která je určena pro malé a střední podniky (MSP).

Tento program je zaměřen na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Podporu lze získat na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 10. července 2017. Ve výzvě můžete získat dotaci ve výši 75 procent způsobilých výdajů, která je poskytována v režimu de minimis. Maximální výše podpory pak činí 299 999 korun. Bližší informace naleznete přímo v textu Výzvy a v jejich přílohách. Doba realizace projektu nesmí překročit datum 31. prosince 2018.

Žádosti o podporu lze podávat do 31. prosince 2017.  Pro účely zpracování Žádosti o podporu v systému MS2014+ jsme připravili Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část, kde naleznete veškeré důležité informace. V rámci kontroly Žádostí o podporu neprochází žadatel ekonomickým hodnocením. Administrace projektu v tomto programu je v porovnání s ostatními programy podpory podstatně snazší.

Text Výzvy II programu Inovační vouchery a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.