Seznamte se: Inovace – inovační projekt

10. 01. 2017 | Články

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Jsou tato řešení založena na výzkumných a vývojových aktivitách vaší společnosti nebo máte přístup k know-how jiného subjektu? Pokud ano, pak je právě pro vás v rámci OP PIK určena Výzva III programu Inovace – inovační projekt. Podporu mohou získat i projekty postavené na inovaci výrobního procesu, a to opět s existující vazbou na výsledky výzkumu a vývoje. Jako doplňkovou aktivitu potom podporujeme zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů společnosti.

Celkově bude v této Výzvě rozděleno 5 miliard korun a dotaci můžete získat například na pořízení projektové dokumentace, stavební výdaje, technologie, hardware, software, certifikace produktů a další. Dotaci poskytujeme ve výši od 1 až do 100 milionů korun. Míra podpory se v závislosti na velikosti podniku pohybuje od 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky po 25 % pro podniky velké.

Výzva III byla vyhlášena 28. listopadu 2016 a příjem Žádostí o podporu začíná 18. ledna 2016. Ukončení příjmu žádostí je pak plánováno na 18. dubna 2017. Text výzvy však stanovuje, že v případě velkého zájmu a překročení dvojnásobku (10 miliard korun) žadateli požadovaných prostředků může dojít k uzavření příjmu žádostí i po pouhých 14 dnech od zahájení jejich příjmu. Výzva je vyhlášena jako jednokolová, to znamená, že podáte přímo kompletní Žádost o podporu. Nově je nutné ji v systému IS KP14+ podat ručně, nikoliv automaticky. K datu podání Žádosti o podporu pak musíte mít ukončený výzkum nebo vývoj vašeho inovovaného produktu nebo procesu, který doložíte dokumentací prokazující existenci např. funkčního prototypu inovovaného produktu nebo procesu. Je proto nutné, abyste si váš záměr pečlivě předem připravili. V rámci hodnotícího procesu je pak posuzována řada parametrů, a to jak vašeho záměru, tak vašeho podniku. Způsob hodnocení žádostí a minimální podmínky nutné ke schválení projektu naleznete v Příloze č. 4 Výzvy Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

Veškeré informace k Výzvě III programu Inovace – inovační projekt jsou k dispozici zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují též naše regionální kanceláře API.