Seznamte se: ICT a sdílené služby pro mikropodniky

02. 11. 2016 | Články

Chcete se věnovat tvorbě IS/ICT řešení, ale jste začínajícím mikropodnikem, který nemá dostatek finančních prostředků? Potom je právě pro vás připravena Výzva III, která je v programu ICT a sdílené služby nováčkem.

Dobře si v Agentuře pro podnikání a inovace uvědomujeme, jak je dnes těžké pro začínající podnikatele získat dostatek finančních prostředků. Proto jsme se rozhodli vytvořit výzvu, která pomůže začínajícím mikropodnikům splnit si své podnikatelské sny. Dotace bude poskytována v rozmezí 0,5 až 4 miliony korun a je možné žádat částku rovnající se až 60 procentům způsobilých výdajů.

Máte-li jasný podnikatelský záměr, pomůžeme vám jej nastartovat. Podporujeme projekty, jejichž záměrem je vývoj či tvorba nových softwarových řešení a aplikací včetně jejich implementace, zásadní rozvoj či upgrade stávajících softwarových produktů, zásadní technologická změna, vývoj softwarových nástrojů a řešení určených pro interní potřeby příjemce, respektive za účelem poskytování služeb na těchto softwarových nástrojích založených.

Protože záměrem této výzvy je podpořit hlavně znalosti a dovednosti IT odborníků, je značná část dotace poskytována na mzdové náklady zaměstnanců, které musí být ve výši minimálně 50 procent všech způsobilých výdajů. Mezi ostatní způsobilé výdaje pak náleží nájemné, služby expertů a poradců v maximální výši způsobilých výdajů 399 999 korun, hardware a software v maximální výši způsobilých výdajů 399 999 korun a ostatní výdaje související s projektem.

Nezbytným předpokladem vaší žádosti je vytvoření dvou nových, s projektem korespondujících odborných pracovních míst a jejich udržení po dobu jednoho roku od proplacení dané pozice. Není potřeba se této podmínky strachovat, pevně věříme, že získání nových pracovníků do vaší společnosti bude ku prospěchu jejího budoucího podnikání.

Neváhejte se na nás obrátit na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin.

Veškeré informace ke III. Výzvě programu ICT jsou k dispozici zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře.