Seznamte se blíže s Výzvou VIII programu Technologie

03. 12. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 28.11.2018 v pořadí již VIII. Výzvu programu podpory Technologie, který je zaměřen na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Jste malý podnik zapsaný v Registru živnostenského podnikání a vznikl jste v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně)?

Potřebujete rozšířit/vylepšit své strojní zařízení? Chcete vyrábět více a kvalitněji?

Typický projekt programu podpory Technologie je zaměřen na pořízení nového CNC obráběcího centra včetně příslušenství a montáže.

Výzva VIII programu Technologie se oproti předchozí výzvě liší:

  • Ukazatelem povinným k naplnění (závazným) je pouze indikátor číslo 24301 Počet instalovaných technologií – Počet instalovaných technologií odpovídá počtu karet majetku.
  • Způsobilými výdaji je pouze pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobě nehmotného majetku (maximálně však do výše celkových nákladů na pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek).
  • V rámci pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je žadatel povinen postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK.
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
  • Dotace NENÍ poskytována v rámci de minimis

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provedou Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.