Seznamte se s IX. Výzvou programu Technologie

17. 12. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 10.12.2018 v pořadí již IX. Výzvu programu podpory Technologie, který je zaměřen na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a klade si tak za cíl přispívat k rozvoji regionů.

Jste malý nebo střední podnik s minimálně 3 letou historií? Chcete se posunout dále v digitální transformaci? Chcete pořídit nové technologie, které vám toho pomůžou docílit?

Typický projekt programu Technologie je zacílen na pořízení a propojení výrobních technologií, jakými jsou moderní stroje a zařízení a nevýrobních technologií, jakými mohou být např. technologie na měření a sledování výrobku. Výrobní technologie umožňují žadateli pořídit zařízení, která slouží k přímé produkci výrobku. Nevýrobní technologie jsou pak podpůrným nástrojem výrobních technologií, jelikož umožňují vlastní měření a sledování výrobku, manipulaci, mezioperační skladování, značení, diagnostiku, sběr a zpracování dat atp. Důležité je, aby technologie byly propojeny obousměrnou komunikací.

IX. Výzva programu Technologie se oproti Výzvě VII liší především v novém modelu hodnocení. Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.