Seznamte s Výzvou IV – Úprava bioplynu na metan a jeho vtláčení do sítě z programu Nízkouhlíkové technologie

02. 01. 2019 | Články

Na otázky odpovídá Petr Lukeš, Vedoucí oddělení distribučních a přenosových sítí, text výzvy včetně příloh najdete ZDE.

1. Jaké firmy mohou žádat o dotaci z výzvy zaměřené na úpravu bioplynu z programu Nízkouhlíkové technologie?  

O dotaci mohou zažádat malé, střední či velké podniky, včetně těch, které jsou vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Pro žadatele platí podmínka, že místo realizace projektu musí být mimo hlavní město. Žádosti přijímáme v termínu od 3.12.2018 do 30.9.2019. Ve výzvě je alokováno 100 milionů korun, z toho 40 milionů je určeno pro firmy splňující definici velkých podniků. Podporovanými aktivitami jsou technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě pro vlastní potřebu nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.). Podpořitelné resp. způsobilé výdaje zahrnují pouze investiční náklady na ta opatření, která vedou k instalaci zmíněných technologií. Podrobněji jsou způsobilé výdaje specifikovány v příloze č. 2 Výzvy.

2. Na co by si měli žadatelé při podávání žádosti dát pozor?

Výzva je průběžná, což znamená, že jsou žádosti o dotace hodnoceny ve stejném pořadí, ve kterém je obdržíme. Doporučuji žadatelům, aby nenechávali podání žádosti na poslední chvíli. Prosím žadatele, aby si pozorně pročetli podmínky výzvy, a kromě jiného se soustředili na tzv. transparentní balíček. Pokud by nebyly dodrženy podmínky, které z něj vyplývají (zveřejnění účetní závěrky atd….) museli bychom žádost zamítnout. Důležité je rovněž dodržet Pravidla pro výběr dodavatele, případně Zákona o veřejných zakázkách. Pokud si žadatelé o dotaci nevědí s něčím rady, doporučuji vše konzultovat s našimi kolegy, tedy projektovými manažery, kterým jsou jednotlivé projekty přiděleny. Před samotným podáním žádosti o podporu je možné využít možnosti bezplatné konzultace prostřednictvím naší zelené linky nebo kontaktovat pracovníky našich regionálních kanceláří.

3. Jakou roli hraje v celém procesu Agentura pro podnikání a inovace (API)?

API je tzv. zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Agentura administruje 21 programů sdružených do 4 prioritních os. V praxi to znamená, že ve spolupráci s žadatelem o dotaci zajišťujeme téměř celý administrativní proces žádosti o dotaci. Na začátku procesu poskytujeme odpovědi a konzultace na téma jednotlivých výzev, způsobu podání žádosti, její registraci v informačním systému či čehokoli jiného, s čím si žadatelé nevědí rady. V momentě registrace je projekt přidělen konkrétnímu projektovému manažerovi a žadatel tak získá partnera pro řešení dalších kroků. Projektový manažer z API provádí formální kontrolu a řeší s žadatelem případné nutné opravy a doplnění jednotlivých dokumentů. Kromě tohoto servisu zajišťujeme i řadu odborných tematických a praktických seminářů. Na závěr bych rád připomněl, že veškerý servis, o kterém jsem se zmínil, poskytujeme zcela zdarma.