Setkání s představiteli moldavské státní správy a podnikatelských inkubátorů

18. 10. 2017 | Články

V úterý 10. října 2017 hostila Agentura pro podnikání a inovace delegaci z Moldavské republiky. Zástupci moldavské Organizace pro rozvoj sektoru malého a středního podnikání (ODIMM), několika moldavských podnikatelských inkubátorů a Ministerstva hospodářství Moldavské republiky byli zástupcem Agentury pro podnikání a inovace seznámeni s nastavením OP PIK a tematickým rozlišením jednotlivých programů podpory.

Velký zájem ze strany posluchačů směřoval k informacím týkajícím se podpory inovací skrze OP PIK a možností podpory malých a středních podniků. Dále se zajímali o nastavený systém hodnocení jednotlivých projektů v OP PIK a obecně o praktické zkušenosti s realizací programů podpory pro podnikatele v ČR. Zástupci ODIMM hodlají tyto získané informace a dobrou praxi reflektovat ve vlastních, v budoucnu chystaných, programech podpory pro podnikatele v Moldavsku.

Návštěva byla realizována ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR jakožto součást programu Aid for Trade zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR), v rámci které patří Moldavsko k tzv. prioritním zemím.

3C7I9683 3C7I9683