Agentura pro podnikání a inovace pořádala tradiční seminář pro klastrové manažery

17. 10. 2016 | Články

V úterý 11. října 2016 se v Praze uskutečnilo již tradiční Setkání klastrových manažerů. Semináře se zúčastnilo přes čtyřicet účastníků z řad zástupců klastrů, organizací pro výzkum a šíření znalostí a organizací podporujících podniky.

Stěžejním tématem celé akce bylo představení nové, v pořadí již třetí Výzvy programu Spolupráce – Klastry Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jež bude vyhlášena v říjnu 2016. „Klastry představují moderní formu spolupráce mezi firmami, vysokými školami a regionálními institucemi. Takové partnerství přináší řadu výhod pro všechny členy, jako je například sdílení infrastrukturních kapacit či účinný transfer znalostí mezi podniky a dalšími organizacemi klastru. Jsme rádi, že můžeme k rozvoji klastrů a ostatních inovačních sítí přispívat prostřednictvím našeho operačního programu,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Dále byla klastrovým manažerům představena možnost financování poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací prostřednictvím I. Výzvy programu Inovační vouchery. Ve druhé polovině semináře vystoupila profesorka Pavelková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která hovořila o aktuálním stavu vývoje klastrových organizací a jejich řízení v České republice. Paní Hrubešová z Centra pro regionální rozvoj ČR představila služby sítě Enterprise Europe Network a jejich využití v praxi. Jednalo se především o oblasti vyhledávání zahraničních partnerů pro obchodní, výrobní, R&D či technologickou spolupráci.

Na závěr dostala slovo prezidentka Národní klastrové asociace (NCA) paní Břusková, která zúčastněným prozradila, jaké akce v nejbližší době NCA pořádá. Pro příklad můžeme uvést Obchodní fórum česko-srbské spolupráce, které se koná 2. listopadu 2016 v Praze, a to v rámci právě probíhajícího mezinárodního projektu Aid for Trade – Srbsko: Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků. O všech aktivitách Národní klastrové asociace se dočtete na jejích stránkách zde.