Seminář Specifika Žádostí o platbu v programu Aplikace

28. 06. 2019 | Články

Během tropického dne 26. června 2019 jsme v prostorách MPO uspořádali seminář pro žadatele a zájemce o podporu z programu Aplikace.

Na akci dorazilo téměř devadesát účastníků. Kolegové z Odboru výzkumu, vývoje a inovací seznámili přítomné s novinkami ohledně dokládání dokladů do 10 000 Kč způsobilých výdajů a výdajů ve formě odpisů, nových mzdových tabulek pro program Aplikace a nového jednoetapového rozpočtu. Kromě toho byly rozebrány nejčastější chyby při podávání žádostí o platbu. Velmi důležitou částí semináře byly otázky účastníků, které byly přínosné jak pro prezentující, tak pro ostatní návštěvníky. Otázky směřovaly k dokládání výdajů ve všech rozpočtových položkách, mzdové tabulce, vedení odděleného účetnictví projektu, oponentnímu řízení,  až po udržitelnost projektu. Pro vysoký zájem o seminář uvažuje agentura o jeho zopakování.

Aktualizované prezentace ze semináře si můžete stáhnout zde (Žádost o platbu v MS2014+) a zde (Specifika Žádostí o platbu v programu Aplikace).